Математика Изчисли Настройки

Решаване на квадратно уравнение


f(x) = a·x2 + b·x + c = 0

Коефициенти:

a = , b = , c =