Математика Изчисли Настройки

Решаване на кубично уравнение


f(x) = x3 + a·x2 + b·x + c = 0

Коефициенти:

a = , b = , c =