Хонорари Изчисли Настройки

 Определяне на проектантския хонорар

 по част "строително-конструктивна" на инвестиционните проекти (Демо)

Данни за обекта

Вид на сградата или съоръжението:

Дължина на съоръжението: L = m

Обем на резервоара: V =

Разгъната застроена площ (РЗП): A =

Категория по сложност на строителната конструкция: [Справка]

Допълнителни опции (кликнeте за разширяване)

Фундиране:

Други:

  

Kp = % (под 50%)

Nvar = бр. (+50% за всеки следващ)

  

Цена за следващо прилагане/пригаждане на проект
(при непроменени въздействия и геоложки условия)

Проектна фаза

Забележки:


Калкулаторът е изготвен от НПС КСС към КИИП, съгласно чл.7 ал.(1) и ал.(2), т.1 от МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, приета на основание чл.6, т.7 и чл.29 от ЗКАИИП в сила от 01.01.2008 г.

Програмиране и дизайн: инж. Атанас Тодоров и инж. Неделчо Ганчовски © 2022. Всички права запазени.