Инерционни характеристики Изчисли Настройки

Инерционни характеристики на елиптична тръба


Elliptical-pipe.png

Размери

a = m, b = m, t = m

a1 = at m

b1 = bt m