Инерционни характеристики Изчисли Настройки

Инерционни характеристики на равностранен триъгълник


Equilateral-triangle.png

Размер на страната - a = m

Височина

h = 32·a m