Инерционни характеристики Изчисли Настройки

Инерционни характеристики на правилен ромб


Rhombus.png

Размер на страната - a = m

Диагонал

d =  a2 m